Nástavbové studium
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

26-41-L/51 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

„Vystudoval jsem telekomunikace a jsem stále u  nich! Mají budoucnost!“ KAREL, absolvent oboru (video)

obo_2012_tel2.jpg   POPIS OBORU ZAŘÍZENÍ SDĚLOVACÍ TECHNIKY, nástavbové studium

Maturitní studium pro absolventy tříletých učebních oborů dle NV č. 689/2004 Sb. v platném znění, např. spojový mechanik, elektromechanik, elektrikář, elektrikář silnoproud.

Obor reaguje na současné vývojové trendy v oblasti prostředků informačních technologií a jejich komunikace. Po maturitě najdou žáci uplatnění na pozici techniků a manažerů u společností provozujících pevné i mobilní telekomunikační sítě nebo u poskytovatelů Internetu. Dále se mohou uplatnit jako všestranní odborníci v oblasti informačních technologií.
Absolvent oboru je odborně způsobilý v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.

 

Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří např.: IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.; Telefónica O2 Czech Republic, a.s.; Qnet CZ s.r.o.; MICOS spol. s r.o.; TELEXION, s.r.o. aj.

 

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Nástavbové studium je organizováno denní (dvouletou) nebo dálkovou (tříletou) formou. Jedná se o navazující studium jen pro obor spojový mechanik - inteligentní sítě a zařízení.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.

Přihlášku k dennímu studiu si můžete stáhnout zde. Přihlášku k dálkovému studiu si můžete stáhnout zde.
Dokument pro tisk zde ve formátu doc nebo pdf.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě profilových předmětů (ČJL, CJ, M, ELN). Pro školní rok 2018/2019 přijímáme 15 žáků do denní formy vzdělávání a 20 žáků do dálkové formy vzdělávání.

Povinné vyučovací předměty  
Český jazyk a literatura 6
Cizí jazyk 8
Matematika 9
Fyzika 2
Tělesná výchova 4
Informační a komunikační technologie (6)
Technické kreslení 2
Elektrická měření 4(2)
Elektronika 8
Telekomunikační systémy 8
základy práva 2
Praktické vyučování 4(4)
Matematický seminář 2(2)