Učební obor

 

 STUDIJNÍ OBORY:

NOVINKA

26-45-M/01 Telekomunikace

OBOR MOBILNÍ APLIKACE

 

 UČEBNÍ OBOR:

26-59-H/01 spojový mechanik

OBOR INTELIGENTNÍ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ

 

„Vystudoval jsem telekomunikace a jsem stále u  nich! Mají budoucnost!“ KAREL, absolvent oboru (video)

obo_2012_tel2.jpg   

POPIS OBORU INTELIGENTNÍ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ

Obor je zaměřen na stavbu vnitřních i vnějších slaboproudých sítí, údržbu telekomunikačních a zabezpečovacích zařízení, měření a vyhledávání poruch v telefonních a počítačových sítích.

Absolvent najde uplatnění jako montážní nebo servisní pracovník firem, které se zabývají technologiemi datových přenosů, inteligentním zabezpečením objektů atd.

Po získání výučního listu mohou žáci pokračovat v nástavbovém maturitním studiu Zařízení sdělovací techniky, které je organizováno denní (dvouletou) nebo dálkovou (tříletou) formou.  

Absolvent oboru je odborně způsobilý v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.

Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří např.: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.; Qnet CZ s.r.o.; MICOS spol. s r.o. aj.

Uchazeči musí mít v přihlášce potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu.

 
Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.
Dokument pro tisk zde ve formátu doc nebo pdf.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči na základě prospěchu ze ZŠ. Orientační průměr je do 2,7. Jedním z kritérií přijímacího řízení je i chování.
Pro školní rok 2018/2019 přijímáme ke vzdělávání 15 žáků.

V učebním plánu je uveden počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů za dobu studia.

 

Povinné vyučovací předměty      
Český jazyk a literatura 6 Ekonomika 2
Cizí jazyk I 6 Základy elektrotechniky 4
Občanská nauka 3 Elektronika 4
Fyzika 2 Elektrická měření
4(2)
Chemie a ekologie 2 Technická dokumentace
2
Matematika 6 Spojovací technika 6
Tělesná výchova 6 Sdělovací sítě 5
Informační a komunikační technologie 3(3) Odborný výcvik 36(36)

Čísla v závorkách znamenají počet hodin praktických cvičení z celkového počtu hodin.